1. Άρθρα crumbs arrow
  2. Το franchising είναι με απλά λόγια crumbs arrow

Το franchising είναι με απλά λόγιαhttps://FranchiseForEveryone.com

Το franchising είναι, με απλά λόγια, μια γραφική διαδικασία που συνδέει δύο εταιρείες σε ένα πράγμα. Χάρη στο franchising, οι οργανισμοί έχουν ήδη λάβει ηγετικές θέσεις, εφαρμόζοντας διαδικασίες γραφείου στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης. Χάρη στο franchising, η υλοποίηση της εργασίας στο γραφείο γίνεται μια απλή διαδικασία, μπορείτε να εφαρμόσετε αποτελεσματικά όλες τις εργασίες, να αντιμετωπίσετε με ικανοποίηση όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Κάποιες δυσκολίες μπορούν να αποφευχθούν εντελώς. Χάρη στις απλές λέξεις, το franchising μπορεί να εκφραστεί ως δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων. Επιπλέον, και τα δύο μέρη της συναλλαγής αναλαμβάνουν τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα μπόνους.

Για παράδειγμα, ο δικαιοπάροχος παρέχει το εμπορικό σήμα του, όλες τις συνταγές, τους κανόνες, την τεχνογνωσία και άλλα πράγματα. Ο δικαιοδόχος, από την άλλη πλευρά, έχει στη διάθεσή του, με απλά λόγια, την ευκαιρία να εκτελέσει εργασίες γραφείου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνει λάθη. Χάρη στις απλές λέξεις, είναι δυνατό να εκφραστεί όχι μόνο το franchising αλλά ολόκληρη η κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η χρήση ποικίλων όρων. Για παράδειγμα, ένας πολύ σημαντικός όρος είναι ο franchisor. Αυτό είναι το πρόσωπο της συναλλαγής που παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χρήση του διανομέα. Ο Διανομέας δεν είναι άλλος από τον οργανισμό που θα αποκτήσει το δικαίωμα πώλησης του franchise.

Το απλό franchising παρέχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά κάθε εργασία που αντιμετωπίζει ο οργανισμός και ταυτόχρονα να ξοδέψετε ένα ελάχιστο ποσό πόρων. Χάρη στο franchising και την επέκταση, καταλαμβάνουν τις γειτονικές αγορές και συνεχώς επεκτείνονται. Καταφέρνουν να προσελκύσουν υψηλό επίπεδο επενδύσεων. Ακόμη και ο ίδιος ο δικαιοπάροχος μπορεί να προσελκύσει πρόσθετες επενδύσεις για τον διανομέα του, εάν απαιτείται. Αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική, τίποτα ιδιαίτερο ή καινούργιο.

Με απλά λόγια, το franchising δεν είναι άλλο από την υλοποίηση λειτουργιών γραφείου με το μέγιστο επίπεδο ορθότητας. Πρέπει πάντα να ακολουθείτε τους κανονισμούς, σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζετε τους κανόνες, δηλαδή, τότε το franchising θα λειτουργεί αποτελεσματικά και ικανοποιητικά. Ο διανομέας πρέπει να εξηγήσει με απλά λόγια τι πρέπει να κάνει, μόνο τότε θα είναι σε θέση να εφαρμόσει αποτελεσματικά και ικανοποιητικά τα καθήκοντα που έχει μπροστά του. Στο πλαίσιο του franchising, με απλά λόγια, πραγματοποιείται μια πράξη. Η λειτουργία έχει ως αποτέλεσμα συνεργιστικό αποτέλεσμα. Η συνέργεια ή το αθροιστικό αποτέλεσμα είναι μια έννοια που συνδυάζει πολλούς παράγοντες.

Χάρη στη συνέργεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές λέξεις για να εκφράσουν την επιτυχία ενός οργανισμού που εφαρμόζει franchising. Παίρνει διάφορους παράγοντες στη διάθεσή της, οι οποίοι επηρεάζουν πολύ την επιτυχία της. Η συνέργεια είναι μια εξαιρετικά θετική έννοια. Διάφοροι παράγοντες προστίθενται σε έναν και διασφαλίζουν την εφαρμογή των λειτουργιών γραφείων στην οικονομία. Το franchising με απλά λόγια παρέχει την ευκαιρία απλώς να ανταπεξέλθουμε ικανοποιητικά σε οποιαδήποτε εργασία, χρησιμοποιώντας τους κανονισμούς που έχουν ήδη εκπονηθεί από κάποιον. Πιο συγκεκριμένα, όχι από κάποιον, αλλά από έναν δικαιοπάροχο. Ο δικαιοπάροχος είναι ένας οργανισμός που μπορεί επίσης να ονομαστεί ιδιοκτήτης ενός εμπορικού ιδρύματος.

Κατά την εφαρμογή οποιωνδήποτε καθηκόντων που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα, πρέπει πάντα να κατανοείτε σαφώς ποιες είναι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Τότε ο οργανισμός θα είναι σε θέση να ηγηθεί αποτελεσματικά της αγοράς και να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που αντιμετωπίζει με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Το franchising θα παρέχει αυτού του είδους την επιρροή παραγόντων που δεν μπορούν να εκφραστούν ούτε με απλά λόγια. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο προσελκύεται για να πραγματοποιήσει επαρκώς την επέκταση. Λόγω αυτού, πραγματοποιείται επέκταση, ο οργανισμός φτάνει γρήγορα στην επιτυχία. Με απλά λόγια, το franchising θα δώσει την ευκαιρία να κυριαρχήσουμε αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσουμε τους ανταγωνιστές όποτε προκύψει ανάγκη.

Κατά την εφαρμογή των καθηκόντων, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε ακριβώς αυτούς τους κανονισμούς που ορίζονται στη σύμβαση. Συχνά παρέχονται ως συνημμένα στο κύριο έγγραφο του τίτλου. Με απλά λόγια, το franchising υποχρεώνει και τα δύο μέρη να ενεργούν στο πλαίσιο των κανονισμών τους. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν συνταγογραφηθεί, μπορεί να υπάρχει εξειδικευμένη συμφωνία ή να είναι ήδη διαθέσιμη. Οι υπάλληλοι μπορούν πάντα να ελέγχουν την υλοποίηση του έργου, επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζονται τα νομικά πρότυπα. Επίσης, ο δικαιοπάροχος μπορεί απλώς να ελέγξει τον οργανισμό για την ποιοτική εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της σύμβασης franchise. Συνολικά, έχουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις εργασίες γραφείου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, μόνο υπό την προϋπόθεση της σωστής εξειδίκευσης.

Το franchising με απλούς όρους δεν είναι ένας πολύ απλός όρος. Απαιτεί ακόμη κατανόηση της κατάστασης της αγοράς. Χάρη στο franchising, πολλοί οργανισμοί ήδη επεκτείνονται ενεργά. Εκπληρώνουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στην εταιρεία με μέγιστη αποτελεσματικότητα. Τους δίνεται να αντιμετωπίζουν εύκολα και ικανοποιητικά κάθε δυσκολία, και αυτό είναι πολύ πρακτικό.

Με απλά λόγια, το franchising καθιστά δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή του μπλοκ ενεργειών που προβλέπονται στο έγγραφο του τίτλου. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να περιηγηθείτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η μελέτη των σχετικών στατιστικών δεικτών θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή μιας ικανής προσέγγισης για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Με απλά λόγια, το franchising δεν είναι ένα επιχειρηματικό έργο που υλοποιείται από μόνο του. Εδώ, μάλλον, μιλάμε για το γεγονός ότι τα καθήκοντα που έχουν τεθεί στον οργανισμό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εκπληρώνονται. Όλα αυτά καθορίζονται στο πλαίσιο νομοθετικών προτύπων και χρησιμοποιούνται προς όφελος ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Με τον ίδιο τρόπο, μια απλή επιχείρηση υλοποιεί επέκταση. Ωστόσο, όταν αλληλεπιδράτε με ξένους αντισυμβαλλομένους, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό franchising.

Στη συνέχεια, δείτε τις κατάλληλες διαφημίσεις και επιλέξτε μια επιχείρηση για εσάς

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να αφήσετε μόνο εκείνους τους τομείς δραστηριότητας που σας ενδιαφέρουν περισσότερο από μια ποικιλία διαφημίσεων.
Βρέθηκαν διαφημίσεις: 983
pushpin

#1

USU - Καθολικό Λογιστικό Σύστημα

USU - Καθολικό Λογιστικό Σύστημα

firstΈνα αρχικό τέλος: 0 $
moneyΑπαιτείται επένδυση: 0 $
royaltyΒασιλεία: 0 $
timeΑπόδοση Αριθμός μηνών: 1
firstΚατηγορία: Προγράμματα, Λογιστική, Είναι επιχειρηματικό, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σφαίρα, Τεχνολογία πληροφορικής, Το, Προγραμματισμός, Εφαρμογές
Προγράμματα για κάθε τύπο επιχείρησης! Είναι αδύνατο για μια επιχείρηση χωρίς λογισμικό να ελέγχει το έργο μιας επιχείρησης και όλες τις σφαίρες δραστηριότητάς της. Κάθε μέρα μια τέτοια εταιρεία υφίσταται τεράστιες απώλειες επειδή δεν μπορεί να αναλύσει τις αδυναμίες της και να τις βελτιώσει. Ένας αδύναμος σύνδεσμος μπορεί να είναι οτιδήποτε: ένα μη δημοφιλές αντικείμενο που ο οργανισμός συνεχίζει να αγοράζει προς πώληση. μια υπηρεσία που δεν αποφέρει το αναμενόμενο κέρδος λόγω κακής διαφήμισης · υπαλλήλους της επιχείρησης, των οποίων η αποτελεσματικότητα της εργασίας δεν είναι αρκετά καλή · και πολλα ΑΚΟΜΑ. Γίνετε εκπρόσωπός μας στη χώρα ή την πόλη σας και κερδίστε το πιο διαλυτικό τμήμα - στις επιχειρήσεις!
Γυναικείο franchise
Γυναικείο franchise
Άνδρες franchises
Άνδρες franchises
Οικογενειακά franchise
Οικογενειακά franchise
Πόλη franchise
Πόλη franchise
Για μικρές πόλεις, μικρούς οικισμούς, μικρή πόλη
Για μικρές πόλεις, μικρούς οικισμούς, μικρή πόλη
Μικρή επιχείρηση
Μικρή επιχείρηση
Home franchise. Μπορείτε να εργαστείτε από το σπίτι
Home franchise. Μπορείτε να εργαστείτε από το σπίτι
Εικονικό franchise
Εικονικό franchise
Επιχειρηματικά franchise
Επιχειρηματικά franchise
Προνομιακά franchise
Προνομιακά franchise
Κερδοφόρα, πιο κερδοφόρα franchise
Κερδοφόρα, πιο κερδοφόρα franchise
Καταστήματα με φθηνά προϊόντα
Καταστήματα με φθηνά προϊόντα
Διαδικτυακό franchise, ηλεκτρονικό κατάστημα
Διαδικτυακό franchise, ηλεκτρονικό κατάστημα
Franchise από το μηδέν
Franchise από το μηδέν
Δωρεάν franchise
Δωρεάν franchise
Έτοιμη επιχείρηση
Έτοιμη επιχείρηση

video
Υπάρχει βίντεο
images
Υπάρχουν φωτογραφίεςΤα προσωπικά μου στοιχεία
user Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες


Στατιστική
Premium πρόσβαση για 30 ημέρες Μπορείτε να αγοράσετε premium πρόσβαση για να δείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία

#2

Παγκόσμιο Παιδί

Παγκόσμιο Παιδί

firstΈνα αρχικό τέλος: 15000 $
moneyΑπαιτείται επένδυση: 20000 $
royaltyΒασιλεία: 7 %
timeΑπόδοση Αριθμός μηνών: 18
firstΚατηγορία: Παιδικό εκπαιδευτικό κέντρο, Εκπαίδευση, Παιδιά σχολείου, Είναι σχολείο για παιδιά, Παιδικός προγραμματισμός, Παιδική σχολή προγραμματισμού, Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, Εκπαίδευση
Περιγραφή franchise από franchisor: Γίνετε μέρος του παγκόσμιου δικτύου παιδικών διεθνών εκπαιδευτικών συλλόγων! Γίνετε μέλος ενός από τους ηγέτες της εξωσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σήμερα το Global Child είναι: - μέλος της διεθνούς ένωσης εκπαίδευσης ICEF. - 7 χρόνια επιτυχημένης εργασίας. - περισσότερα από 10 μοναδικά προγράμματα για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μαθητών μας. - περισσότεροι από 1500 απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση · - προσφορές για διαφορετικές ηλικίες - από 6 μηνών έως 11 ετών. - επιλογή και κατάρτιση έμπειρων εκπαιδευτικών και παιδοψυχολόγων · - ατομική προσέγγιση για κάθε παιδί σε οποιοδήποτε στάδιο. Τα προγράμματα Global Child βασίζονται στη μοναδική μεθοδολογία του Δίγλωσσου Εκπαιδευτικού Συστήματος. Ο σύλλογος παρέχει επίσης μια ευκαιρία σε μαθητές να σπουδάσουν μια ξένη γλώσσα στην Αγγλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και άλλες χώρες, δημιουργώντας δίκτυα συνεργατών για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε διάφορες μορφές.
Προνομιακά franchise
Προνομιακά franchise

images
Υπάρχουν φωτογραφίεςΤα προσωπικά μου στοιχεία
user Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες


Στατιστική
Premium πρόσβαση για 30 ημέρες Μπορείτε να αγοράσετε premium πρόσβαση για να δείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία

#3

RE / MAX

RE / MAX

firstΈνα αρχικό τέλος: 10000 $
moneyΑπαιτείται επένδυση: 20000 $
royaltyΒασιλεία: 6 %
timeΑπόδοση Αριθμός μηνών: 6
firstΚατηγορία: Η ιδιοκτησία, Μεσιτικό γραφείο
Περιγραφή του franchise από τον δικαιοπάροχο: Η RE / MAX LLC (RE / MAX LLC) ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια στο Ντένβερ του Κολοράντο των ΗΠΑ και σήμερα λειτουργεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από τον Ιανουάριο του 2014, η RE / MAX ήρθε στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Η RE / MAX είναι μια παγκοσμίως γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία ακινήτων. Περισσότερα από 7.000 γραφεία λειτουργούν σε περισσότερες από 90 χώρες και απασχολούν περίπου 120.000 κτηματομεσίτες. RE / MAX Franchise Η RE / MAX είναι μια εταιρεία franchise στην οποία κάθε γραφείο και υποκατάστημα είναι ανεξάρτητα, αλλά τηρεί αυστηρά τους γενικούς κανόνες της εταιρείας, τους όρους εργασίας και συνεργασίας, και τηρείται ο ηθικός και ηθικός κώδικας. Η RE / MAX παρέχει στους δικαιοδόχους της ένα έτοιμο, αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μοντέλο με πλήρη υποστήριξη καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, επιτρέποντας σε κάθε μέλος αυτού του δικτύου να επωφεληθεί από τη χρήση της εικόνας και της μάρκας μιας διεθνούς εταιρείας.
Προνομιακά franchise
Προνομιακά franchise

video
Υπάρχει βίντεοΤα προσωπικά μου στοιχεία
user Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες


Στατιστική
Premium πρόσβαση για 30 ημέρες Μπορείτε να αγοράσετε premium πρόσβαση για να δείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία

#4

Πρέσστο

Πρέσστο

firstΈνα αρχικό τέλος: 0 $
moneyΑπαιτείται επένδυση: 157000 $
royaltyΒασιλεία: 0 $
timeΑπόδοση Αριθμός μηνών: 36
firstΚατηγορία: Στεγνό καθάρισμα
Περιγραφή franchise από franchisor: Ισπανικά franchise στεγνών καθαριστικών και πλυντηρίων, ξεκίνησε στη Μαδρίτη το 1994. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία προώθησε με επιτυχία την επιχειρηματική της ιδέα σε 23 χώρες σε πέντε ηπείρους και τώρα θέτει τον εαυτό της ως στόχο να αναπτύξει το δίκτυό της στην αγορά της Λευκορωσίας. Η Pressto ξεχωρίζει τη Λευκορωσία ως μια πολλά υποσχόμενη αγορά για ένα ενοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο όπως το Pressto, όπου οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αυξάνονται συνεχώς στη ζήτηση. Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της αγοράς franchising στη Λευκορωσία, η ζήτηση για υπηρεσίες πλυντηρίου και στεγνού καθαρισμού αυξάνεται. Γιατί το franchise Pressto είναι η καλύτερη επιχειρηματική επένδυση. Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του Pressto μπορούν να αποδοθούν με διαφορετικούς τρόπους, από μοναδικές λύσεις για κάθε τύπο στεγνού καθαρισμού έως και προσαρμογή πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα πλυντήριο. Η Pressto προσφέρει μια νέα επιχειρηματική ιδέα που βασίζεται σε συνεχείς καινοτομίες και διαδικασίες έρευνας.
Προνομιακά franchise
Προνομιακά franchiseΤα προσωπικά μου στοιχεία
user Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες


Στατιστική
Premium πρόσβαση για 30 ημέρες Μπορείτε να αγοράσετε premium πρόσβαση για να δείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία

#5

Μάικι

Μάικι

firstΈνα αρχικό τέλος: 0 $
moneyΑπαιτείται επένδυση: 8000 $
royaltyΒασιλεία: 0 $
timeΑπόδοση Αριθμός μηνών: 8
firstΚατηγορία: Κατάστημα προϊόντων, Κατάστημα λιανικής πώλησης, Ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων, Κατάστημα κινεζικών ειδών, Σουπερμάρκετ
Η εταιρεία Makey αναπτύσσεται επιτυχώς για πάνω από 20 χρόνια και δικαίως θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές δερμάτινων ψιλικών ειδών υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών αξεσουάρ και εσωτερικών ειδών. Εκτιμούμε τους τεχνίτες μας και είμαστε περήφανοι για αυτούς, επειδή χάρη στις προσπάθειές τους η μάρκα μας έγινε αναγνωρίσιμη και τα προϊόντα έχουν σταθερή ζήτηση όχι μόνο στη Λευκορωσία, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό, ωστόσο, είναι φυσικό, επειδή η εταιρεία μας απασχολεί ταλαντούχους πλοιάρχους με ανώτερη καλλιτεχνική εκπαίδευση. Το franchise Makey "Makey" είναι μια μοναδική προσφορά στην αγορά franchising αναμνηστικών από χειροποίητο γνήσιο δέρμα. - Προσφέρουμε έτοιμες λύσεις για την έναρξη μιας επιχείρησης, την πιο ελκυστική από πλευράς επενδύσεων, με εξαιρετικά ποσοστά αποπληρωμής. Makey - Σας βοηθάμε να βρείτε ένα κατάλληλο μέρος για καταστήματα λιανικής πώλησης. Προσφέρουμε σκίτσα και βέλτιστες επιλογές για τη θέση του εμπορικού εξοπλισμού.
Προνομιακά franchise
Προνομιακά franchise

video
Υπάρχει βίντεοΤα προσωπικά μου στοιχεία
user Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες


Στατιστική
Premium πρόσβαση για 30 ημέρες Μπορείτε να αγοράσετε premium πρόσβαση για να δείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία
Αν δείτε τυπογραφικό λάθος, κάντε κλικ εδώ για να το διορθώσετε